Sandström Innovation har egen produktutveckling där våra produkter ständigt förbättras för att motsvara våra egna och kundernas krav. Produktionen sker i ändamålsenliga lokaler på ett kvalitetssäkert och rationellt sätt samt med moderna metoder och verktyg.
De huvudsakliga produkterna är idag båtar, badtunnor och jordkällare. Båtprogrammet består av 15 unika modeller, från minsta modellen Sandström Basic 340 till största Sandström Cruiser 570. Dessa säljs via ett 60-tal återförsäljare i hela norden samt även i Tyskland och på Island.